Kullansvar

Kjelle videregående skole er plukket ut som en av fire knutepunktskoler i gamle Akershus fylkeskommune. Skolen ble plukket ut med bakgrunn i den praksis som skolen driver i form av verksteder og praksis, og at skolen kan tilby et helhetlig skoletilbud med internat. 

Kjelle videregående skole som knutepunktskole

Skolen har en egen avdeling med rådgivere og konsulenter som sammen med internatlederne, har lang erfaring med samarbeid med ulike kommunale instanser både i forbindelse med å overføre ungdom til en selvstendig bosituasjon i hjemkommunen, og for å sikre varig tilknytning til arbeidslivet (også VTA).

Skolen har over mange år hatt et utvidet fagopplæringsansvar for alle skolens lærekandidater og har derfor lang erfaring med å utvikle skreddersydde grunnkompetanseløp fram til bestått kompetanseprøve.

Kjelles bidrag i Kullansvar oppsummert:

  1. Tilby skreddersydd praktisk yrkesopplæring innenfor TIP, NA, BAT, RM og SS.
  2. Utvikle metodikk og rutinebeskrivelser for skreddersydd praktisk yrkesopplæring der ulike opplæringsarenaer (bedrift og skole) brukes ut fra ungdommens utfordringer og ståsted.
  3. Utvikle et helhetlig døgntilbud for ungdom som har behov for sosial læring og inkludering før de kan få fast forankring i arbeidslivet.
  4. Være en ressursskole for videreutvikling av lærekandidatordningen og arbeidet med grunnkompetanse i Akershus.

Kullansvar og knutepunktskoler

  • Fylkeskommunal satsning på ungdommer i alderen 16-25 år som er på vei ut av opplæring eller utenfor opplæring​
  • Utvikle alternativer til å slutte skole​
  • Hjelpe ungdommen til å finne veien tilbake til opplæring – fullføre videregående skole
  • Videreutvikle samarbeidsformer mellom NAV, Veiledningssenteret/OT, skole og annet hjelpeapparat​
Til toppen