Adkomst og parkering

Slik finner du fram til oss.

Nærmeste kollektivstopp er Bjørkelangen stasjon

Du finner hovedinngangen i administrasjonsbygget.

Hovedinngang Haneborgveien 32 (bilde av adm-bygget?)

Bilde/silhuettforklaring

Parkering

Skolen tilbyr parkering for besøkende, elever og ansatte.

Parkering for elever og besøkende

Parkering ved Glasshuset, første vei til venstre fra Bjørkelangen.

 

Lading av elbil/hybrid

Lading er foreløbig forbeholdt skolens ansatte. 

 

Til toppen