Utdanningskoordinator

Utdanningskoordinator ved Kjelle videregående skole er en støtte for utdanningsgruppene i forbindelse med den pedagogiske tilretteleggingen.

Hva gjør utdanningskoordinatoren?

Utdanningskoordinatoren er en pedagogisk ressurs og støtte for utdanningsgruppene, og er med å sikrer progresjon for elevene ved fleksibel yrkesopplæring. 

Utdanningskoordinatoren følger også opp enkeltelever med særskilte utdanningsmessige utfordringer. 

Hvor kan du kontakte miljøarbeideren?

Kom innom kontoret i 2. etasje i administrasjonsbygget.

 

Til toppen