Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

  • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
  • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
  • søvnvansker, ernæring 
  • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
  • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
  • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
  • rusmidler, røyk/snus 

Kontakt oss 

Helsesykepleier har kontor i administrasjonsbygget og er tilstede mandag og torsdag fra kl. 12.00 - 15.30. 

Helsesykepleier: Ragnhild Kjuus Kollstuen, mobil 913 89 487

E-post: ragnhild.kollstuen@ahk.no 

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

  • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
  • Tilbudet er gratis. 
  • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Mandag 14.30 - 16.30

Helsehuset, 2.etasje, Parkveien 2, 1940 Bjørkelangen

E--post: kontakt.helsestasjon@ahk.no 

Se også  

Til toppen