Rådgivertjenesten

Trenger du råd om karrierevalg og utdanning? Eller har du problemer med å takle skolehverdagen? Skolens rågivere vil gjerne hjelpe deg.

Hva vi kan hjelpe deg med?

Karriereveiledning

Skolens rådgivere gir hjelp og støtte til elevene i deres valg av videre skolegang og yrke. 

For å bevisstgjøre elevene i forhold til egne interesser, ferdigheter og verdier slik at de får kunnskap, selvinnsikt og evne til selv og kunne avgjøre utdannings- og yrkesvalg har vi flere tilbud til elevene.

Kjelle videregående skole har god kompetanse om det lokale arbeidsmarkedet og har knyttet til seg kontakter i det lokale næringslivet. Dette møter elevene daglig i kontakt med lærere og gjennom blant annet yrkesfaglig fordypning.  

Elever som ønsker karriereveiledning kan ta kontakt med rådgiver. Skolen organiserer det slik at elever får reise på utdanningsmesser og besøke aktuelle høgskoler.

Sosialpedagogisk rådgivning 

Både eleven selv, foresatte og lærere kan ta kontakt med skolens rådgivere dersom det er forhold som en tenker at påvirker læringssituasjonen negativt. Skolens rådgivere samarbeider også med PPT og skolehelsetjenesten slik at elevene får den hjelpen de trenger.

Hvor finner du oss?

Skolens rådgivere har kontor i 2. etasje i administrasjonsbygget. 

Hvem er skolens rådgivere?

Mette Moseby
Rådgiver for fleksibel yrkesopplæring

Ane Munkeby
Rådgiver for bygg- og anleggsteknikk og naturbruk

Til toppen