Fornying ved parkeringsplass

Elevene ved Vg2 Anleggsgartnerfaget og Grøntanlegg - Fleksibel yrkesopplæring har gitt parkeringsplassen ved Glasshuset et ordentlig ansiktsløft. 

Kantstein er lagt, beplanting er gjennomført og nå ferdigstilles legging av smågatestein og vannspeilene fylles opp!

Til toppen