Etableringen av aktivitetsområdet er i gang

Elevene ved Vg2 Anleggsgartnerfaget og Grøntanlegg - Fleksibel yrkesopplæring er i gang med et større prosjekt på Kjelle videregående skole. 

Fra Glasshuset og helt til skolens driftsbygning er det i dag et stort område som er tilrettelagt for aktiviteter og ferdsel. Deler av området blir utilgjengelig ved flom, er gjengrodd og ulike innretninger bærer et tydelig preg av tidens tann. Nå er skolen i gang med å gjøre området mer tilgjengelig for elevene, barna i barnehagen, ansatte og for lokalbefolkningen. 

Til toppen