• Toppen - et av skolens internat Internat
    Kjelle videregående skole har fire heldøgnsbemannede internat og fem bofellesskap. Elevene søker om plass etter at de har kommet inn på skolen.

Aktuelt

Kalender

Til toppen